Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet


PRIJAVLJIVANJE ISPITA


Dragi studenti,

Ova aplikacija za elektronsku prijavu ispita nije dostupna od 12.10.2016. godine. Prijavu ispita možete izvršiti na šalterima Studentske službe.